Nyhetsartikkel

08 februar 2017

Magasinfyllingen 8,3 TWh under normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 8,3 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen 5,6 TWh lavere enn normalen for årstida. I Sverige er den 2,7 TWh lavere enn normalen.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i åtte år.

Auka forbruk i heile Norden.

Kaldt vêr bidrog til ein monaleg auke i kraftforbruket i heile Norden i førre veke. I Noreg gjekk kraftforbruket opp til 3,4 TWh, som er det høgaste forbruket over ei veke til no i vinter. Høgare vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark bidrog til redusert krafteksport frå Noreg. Kraftprisane steg i heile Norden, men mest i Nord-Noreg der kraftprisane auka med 36 prosent.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 6 her (PDF)

Systempris veke 5 2017

280,1 kr/MWh  5,2% (endring fra førre veke)
Kilde: Kraftsituasjonsrapporten

 

For andre detaljar om snø, vêr og vatn, sjå www.xgeo.no.

Magasinfylling veke 6

Framleis nedgang i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgraden i norske magasin 50,4 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,4 prosenteiningar, mot 3,1 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 57,6 prosent, og minimumsverdien 32,8prosent.

Magasinfyllingen er nå 7,2 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 6,1 TWh (milliarder kilowattimer).

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 58,5 prosent, mens Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 43,7 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 52,6 prosent.

.

I Sverige er magasinfyllingen 8,0 prosent la5ere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 2,7 TWh (milliarder kilowattimer).

I Sverige var tilrinningen 584 GWh (millioner kilowattimer) i uke. Det er 148 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 14.159 TWh (milliarder kilowattimer). Den gikk ned 2,7 prosent til 42,0 prosent. Det normalen for årstida er 50,5 prosent.

 

 

Kommentarer

kommentarer