Nyhetsartikkel

07 februar 2017

Energitilsynet hæmmer langsigtede investeringer i fjernvarmen

I en ny afgørelse lægger Energitilsynet kraftige begrænsninger for tilladt forrentning af fjernvarmeselskabers indskudte kapital.

Det står i stærk kontrast til behovet for investeringer til at udvikle sektoren i en stadig grønnere retning. Samtidig er det ude af trit med, hvad vi ser i andre lande.

I en ny afgørelse om forrentningssatsen for indskudt kapital har Energitilsynet afgjort, hvordan niveauet for en rimelig forrentning i fjernvarmesektoren fastsættes. Dansk Energis beregninger viser, at niveauet ender mellem 1,4 og 2,9 pct. med Energitilsynets principper. Dermed lægger tilsynet sig under det tilsvarende niveau i eldistributionsvirksomheder, hvor Energitilsynet endda kun tillader renter, der rundt regnet er det halve af niveauet i samtlige vore nabolande.


Afgørelsen vedrører tidligere indskudt kapital, men med Energitilsynets afgørelse får man et meget tvivlsomt udgangspunkt for at investere i fremtidens fjernvarmeforsyning. Ejerne af fjernvarmen vil løbe en vis risiko ved at indskyde penge i et fjernvarmeselskab og får med afgørelsen et endnu lavere afkast end sikrere investeringer som obligationer.

– Problemet er, at hvis vi som danskere med vores pensionsopsparing i hænderne ville hjælpe et mindre forbrugerejet fjernvarmeselskab ved at indskyde vores pensionsopsparing i varmeselskabet til investering i fremtiden, eksempelvis i en stor eldreven varmepumpe, så er en rente på mellem 1,4 og 2,9 procent simpelthen ikke attraktiv i forhold til obligationer eller andre muligheder. Det er ærgerligt, at vi på den måde afskærer fjernvarmeselskaberne for på en god dansk måde at kunne få finansiering til at investere i den fremtidige grønne omstilling, siger Anders Stouge.

Energitilsynets sekretariat anvender flere omstridte antagelser til at gøre den tilladte forrentning i fjernvarmesektoren unaturligt lav. Eksempelvis insisterer Energitilsynet på at anvende en 1-årig rente som beregningsgrundlag, selvom det ville være naturligt at bruge en 10-årig rente, da fjernvarmeinvesteringer altid er langsigtede, dvs. med lang levetid. Dermed passer den 1-årige rente dårligt med investeringernes levetid.

Ligeledes har Energitilsynet lagt til grund, at risikoen i fjernvarmesektoren er meget lav. Denne vurdering er på trods af, at Energitilsynet selv ved flere lejligheder har afvist, at varmeselskaber med forskelligt  ejerskab  kan få dækket sine nødvendige omkostninger til foretagne investeringer.

Innovative løsninger kræver finansiering, og de fremmes ofte bedst af synergien mellem selskaber, der har det indgående branchekendskab, og selskaber, for eksempel pensionskasser, der har øje for at investere i fremtidens løsninger.

– Hvis man vil sikre fornuftige rammer for, at fjernvarmesektoren fortsat kan udvikle sig og levere et væsentligt bidrag til Danmarks omstilling til vedvarende energi, så må man også tillade, at man som ejer – og dem der i øvrigt leverer finansiering – kan få en rimelig forrentning. Vi bør sikre, at de parter, der skal og kan udvikle sektoren, har incitament til at finde sammen. Det kræver, at Energitilsynet ændrer sin tilgang til forrentning i fjernvarmesektoren, siger Anders Stouge.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer