Nyhetsartikkel

06 februar 2017

Københavnere vil have flere vindmøller i byen

Et stort flertal af københavnerne er glade for de vindmøller, der præger udsigten fra byen, og vil gerne have flere, viser en rundspørge fra Epinion.

Vestjylland er måske nok Danmarks kraftcenter, når det kommer til vindenergi. Men københavnerne er vilde med vindmøller og et stort flertal støtter, at der bygges flere af dem i deres egen baghave både på land og i Øresund. Det viser en ny undersøgelse fra analyseinstituttet Epinion, der har spurgt 1.197 københavnere på vegne af HOFOR om deres holdning til både nye og eksisterende møller.

I tal mener mere end 80 procent, at der skal bygges flere havvindmøller længere ude i Øresund og syd for Amager, mens 71 procent er positive over for at bygge nye møller på land i Københavns ydre havneområder.

– Det kræver meget strøm at ”drive” en moderne storby som København. Jeg er lykkelig for, at københavnerne støtter så massivt op om fremtidens rene og vedvarende energi. Københavnerne lever i dag side om side med både store kraftværker og høje vindmøller, så de ved, hvad de taler om, når de siger, at de gerne vil have flere møller i byen, siger adm. direktør i HOFOR, Lars Therkildsen.

Kun få er generet
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), er overrasket over bysbørnenes massive støtte til nye møller, der ligesom de eksisterende vindmøller vil være markant synlige fra en stor del af byen. Alligevel er det kun hver syvende – 14 procent – der mener, at de nuværende vindmøller skæmmer skylinen. Endnu færre (12 procent) mener, at møllerne støjer.

– Det er helt overvældende, at så mange københavnere går ind for at udbygge den vedvarende energi. Det tegner godt for kommunens ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og fastholde Danmarks grønne førerposition ude i verden. Har vi borgernes opbakning til at rejse vindmøller, ja så går det nu engang meget lettere, siger Morten Kabell.

København har sat sig for at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og vindmøller forventes at bidrage med 35 procent af den samlede CO2-reduktion eller 314.000 tons. Det mål synes 87 procent i undersøgelsen ”meget godt” eller ”godt” om til stor glæde for overborgmester Frank Jensen (S).

– Det er dejligt at opleve, at københavnerne i så stort omfang deler de grønne målsætninger. København er ambitiøs på klimaområdet, og vi skal stramme os an og være innovative og modige, hvis vi skal nå målsætningen, siger han.

Kommentarer

kommentarer