Nyhetsartikkel

06 februar 2017

Avslag til fire småkraftverk i Vaksda

NVE avslår søknadene om løyve til å byggje Fjellfossen, Steinsedalselvi, Leirofossen og Nonstadgilet kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland.

Verknader for landskapet har vore det sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. Den viktigaste grunnen for avslaga, er at Fjellfossen og Leirofossen vil røre ved fossar av stor landskapsmessig betydning. og at terrenginngrepa ville blitt svært store og synlege ved Nonstadgilet, Steinsedalselvi og Leirofossen kraftverk.

Det var Norsk Vannkraft AS og NGK Utbygging AS som søkte om å byggje kraftverka, som ville gitt ein samla produksjon på 43,2 GWh.

 

Les meir om kvart kraftverk:

Fjellfossen kraftverk

Steinsedalselvi kraftverk

Leirofossen kraftverk

Nonstadgilet kraftverk

Kommentarer

kommentarer