Nyhetsartikkel

06 februar 2017

Klimamæssigt fremskrid

Udskiftning af kul med biomasse har været og vil fortsat være et stort, klimamæssigt fremskridt, og brancheaftalen om bæredygtig biomasse er god, mener Pia Olsen Dyhr. Men SF’eren ønsker fremover at hjælpe andre teknologier.

På mange måder er der tale om en god aftale, mener SFs energiordfører og formand Pia Olsen Dyhr, når hun vurderer brancheaftalen om bæredygtig biomasse – forudsat at det på anden vis sikres, at der kommer mere urørt skov, skriver Dansk Energi på sine netsider.

Selvom hun mener, at bæredygtig biomasse er vedvarende energi, er det også en begrænset ressource, siger Pia Olsen Dyhr:

– Vi skal tilpasse vores brug af biomasse med tilgængeligheden af biomasse. Og det afhænger af, hvor meget biomasse andre lande kan producere bæredygtigt, og hvor meget de kommer til at bruge. Derfor er det en balancegang,

SF har derfor foreslået at omlægge 100.000 hektar sandjorde fra traditionel landbrugsproduktion til hurtigvoksende energipil eller  –poppel, der kan bidrage til en stabil forsyning med biomasse.

Afgiftssystemet skal ændres
Pia Olsen Dyhr mener, at der fremover skal satses på andre teknologier:

– Udskiftning af kul med biomasse har været og vil fortsat være et stort, klimamæssigt fremskridt. Men fremover skal der satses mere på andre teknologier som varmepumper, geotermi og solvarme i varmeproduktionen – og vind og sol i elproduktionen, lyder det fra SFs energiordfører.

Derfor har SF også længe ønsket en afklaring af, hvordan fremtidens energisystem skal indrettes, og partiet har flere gange kritiseret de gentagne udskydelser af afgifts- og tilskudsanalyserne. SF ønskede også, at hele spørgsmålet om PSO var set – og løst – i sammenhæng med energiafgifterne.

– Vi skal have indrettet afgiftssystemet, så værkerne bruger de samfundsøkonomisk bedste vedvarende energi-teknologier, så den grønne omstilling bliver omkostningseffektiv, og det vil sandsynligvis betyde, at der skal være en vis afgift på brugen af biomasse – men den skal indføres på en måde, så den ikke undergraver værkernes økonomi. Det kan godt føre til en lidt højere varmeregning for nogle, men det er en bunden opgave at sikre en bæredygtig varmeforsyning fremover, siger Pia Olsen Dyhr og fortsætter:

– Samfundsøkonomisk vil øget brug af varmepumper på kraftvarmeværkerne give en gevinst, og det kan opnås ved at fastsætte en særlig lav afgift på el til dette formål. Det haster med at tage den beslutning for at undgå overinvesteringer i biomasse.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer