Nyhetsartikkel

30 januar 2017

Ny rekord for havvind

Europa tok beslutninger om å bygge ut havvind for 163 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. Raskt fallende kostnader gjør at bransjen spår mer vekst.

Danske Dong Energy og andre utbyggere av havvind i Europa satte ny rekord i fjor.

De tok beslutning om 11 nye havvindprosjekter med en samlet investering på 18,2 milliarder euro (163 milliarder kroner). 
Det viser ferske tall fra bransjeorganisasjonen Wind Europe.

– De siste to årene har vi i snitt installert en vindturbin hver dag i Europa, sier Giles Dickson, leder for Wind Europe.

– Med mange nye prosjekter på vei forventer vi tallene å øke raskt de neste fire årene. Vi burde se over tre gigawatt installasjoner i 2017. Vi er på vei til total kapasitet på 25 gigawatt innen 2020, det dobbelte av dagens nivå, sier han.

Nordiske utbyggere er blant de ledende i utviklingen. Danske Dong Energy installerte en femtedel av kapasiteten i fjor, nest mest i Europa, mens Vattenfall sto for 7,6 prosent av installert kapasitet.

Også Statoil er blitt en stor aktør innen havvind, med store prosjekter i Storbritannia og Tyskland. I tillegg har selskapet fått lisens for havvind utenfor New York i USA, og vurderer prosjekter utenfor Hawaii og California.

Blant turbinleverandørene har danske Vestas levert 754 havvindturbiner, en andel på 21 prosent av installert kapasitet i Europa. Det er likevel tyske Siemens som leder an, med 2.413 turbiner, eller en markedsandel på 67 prosent.

Britene leder an
Mer enn halvparten av investeringene skjer i Storbritannia, hvor blant andre Statoil, Statkraft og Dong Energy har prosjekter gående. Tyskland var nummer to og Belgia nummer tre.

På de neste plassene kom Danmark, som brukte nær ni milliarder kroner på havvind i fjor, og Finland som brukte en milliard, ifølge Wind Europe.

På lang sikt er det mer usikkert for havvindbransjen, og ifølge Dickson er det bare noen land som har satt klare mål.

– Tyskland, Nederland og Storbritannia har signalisert videre utbygging av havvind frem mot 2030, men andre land har ikke det ennå, sier han.

Kommentarer

kommentarer