Resultatet etter skatt endte på minus 1,6 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal, mot et overskudd på 6,98 milliarder for tilsvarende periode året før.
På forhånd var det ventet et positivt nettoresultat på 871 millioner svenske kroner, ifølge Dow Jones.

Inntektene var på 65,2 milliarder, ned fra 73,6 milliarder. I tillegg bidrar økte kostnader til at driftsresultatet falt til minus 280 millioner fra pluss 11,3 milliarder kroner.

Selskapet tar en også avsetning til restrukturering på 4,6 milliarder svenske kroner.

Salget er ned med 10 prosent. Selskapet melder at dette hovedsakelig skyldes lavere etterspørsel etter mobilt bredbånd.

Kutter i utbytte
Styret vil foreslå å kutte utbyttet til 1 svensk krone per aksje, ned fra 3,70 svenske kroner foregående år.

Samtidig opplyser styret at ambisjonen er å øke utbyttet over tid, etter hvert som resultatet forbedres.

– De nåværende bransjetrendene og miksen mellom salg av utbygging og kapasitet innen mobilt bredbånd forventes å fortsette å råde i 2017, skriver konsernsjef Börje Ekholm i en kommentar.