Tjenesten fra DNB har vært under utvikling hos blant annet Eidsiva bredbånd siden høsten 2016. Nå tas tjenesten i bruk i hele Norge, med Eidsiva bredbånd som en av de første bedriftene i Norge, og den aller første i Innlandet tilbyr dette til sine kunder, skriver Eidsiva i en pressemelding.30

-Eidsiva bredbånd ønsker å tilby fleksible løsninger for kundene våre, også innen betaling og fakturering. VIPPS har allerede fått et solid fotfeste som betalingsløsning i Norge, og derfor er det naturlig for oss å tilby dette for våre kunder, sier administrerende direktør i Eidsiva bredbånd Trond Skjellerud.

Del av Eidsivas digitaliseringssatsing
VIPPS Faktura vil gjøre betalingsprosesser enklere og raskere både for våre kunder og for Eidsiva bredbånd.

– Som del av Eidsivas pågående forretningsstrategi er digitalisering ett av flere satsingsområder for selskapet som produserer og tilbyr fornybar kraft og høyhastighets bredbånd. Det jobbes kontinuerlig i Eidsiva med å effektivisere arbeidsprosesser i Eidsiva og denne tjenester er et reelt bidrag i riktig retning, sier Skjellerud.

VIPPS faktura ble lansert i Januar. Tjenesten er kjapp, brukervennlig og helt gratis for regningsbetaler. Når kunden har fått en faktura til betaling blir vedkommende varslet via en push-varsel i Vipps, og regningen kan betales på få sekunder. Kunden får i tillegg en push-varsling hvis fakturaen er i ferd med å forfalle, slik at man unngår at regningen går til purring og inkasso. Fakturainformasjon som fakturautsteder, fakturanummer, forfallsdato og beløp vises direkte i VIPPS.

– Med VIPPS Faktura når bedriftene kundene på en bedre og enklere måte, og kundene kan betale faktura når og hvor de vil. Det skaper gode kundeopplevelser og betyr reduserte kostnader til utsteding og etterarbeid. Du oppnår kjappere innbetalinger, flere betaler i tide og bedriften får bedre likviditet, sier regionbanksjef i DNB Hedmark Jan Egil Melby.

Det er ikke behov for å taste KID eller annen informasjon, og kunden kan med et enkelt tastetrykk betale fakturaen, og beløpet trekkes automatisk fra det registrerte kortet. Dersom kunden ønsker å se på den faktiske fakturaen, slik den ville fremstått på for eksempel e-post eller print, har vedkommende mulighet til det.

Ved årsskiftet hadde allerede over en halv million VIPPS-brukere sagt ja til VIPPS faktura.