– Vannkraften er og blir selve ryggraden i det norske kraftsystemet. Derfor er jeg glad for å åpne forskningssenteret som skal jobbe med nettopp dette. Selv om det er en moden teknologi, er det fortsatt et betydelig behov for utvikling slik at vi også i fremtiden kan skape flere lønnsomme arbeidsplasser også på dette området, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Blant innlederne var også rektor ved NTNU Gunnar Bovim, konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i Energi Norge Oluf Ulseth, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Per Sanderud og lederen for det nye forskningssenteret Hege Brende.

NTNU er vertsinstitusjon for FME HydroCen. I tillegg er SINTEF, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) forskningspartnere. Senteret har også et stort antall brukerpartnere fra industri og forvaltning.

FME HydroCen er et av åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som ble tildelt i 2016. Ordningen administreres av Norges forskningsråd og er rettet inn mot å løse energi- og klimautfordringer og bidra til innovasjon i næringslivet.

– FME-ene er spydspissene for Norges satsing på forskning, utvikling og innovasjon for fremtidens bærekraftige energisystem. Sentrene samler de beste forskningsmiljøene og næringslivet til en felles innsats, som skal løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet, sier Søviknes.

Fra 2016 har regjeringen styrket FME-ordningen med 40 millioner kroner. Ordningen mottar årlig 190 millioner kroner. Hvert senter kan ha FME-status i inntil åtte år. Totalt satser regjeringen dermed nærmere 1,3 milliarder kroner på de nye sentrene. Inkludert midlene fra brukere, industripartnerne og forskningsinstitusjonene, gir dette forskningsinvesteringer på mer enn 2,5 milliarder kroner.

Olje- og energiminister Terje Søviknes klipper snoren og åpner med det HydroCen på NTNU. Til høyre senterleder Hege Brende, til venstre Ivar Arne Børset (styreleder for senteret (foto: OED/HSI)

Olje- og energiminister Terje Søviknes klipper snoren og åpner med det HydroCen på NTNU. Til høyre senterleder Hege Brende, til venstre Ivar Arne Børset (styreleder for senteret (foto: OED/HSI)