– Viktig partner
Hywind er verdens første flytende vindpark. Den ble godkjent av skotske myndigheter for et drøyt år siden.

Som en del av avtalen skal Masdar dekke 25 prosent av både tidligere og framtidige kostnader knyttet til prosjektet. Etter nedsalget eier Statoil 75 prosent av Hywind-prosjektet.

– Vi tror selskapet kan bli en viktig partner også i framtidige Hywind-prosjekter og vi håper at vårt samarbeid vil føre til fremtidige verdiskapingsmuligheter for begge parter, mener Rummelhoff.

Neste fase
Norsea Group har fått jobben med å montere de fem havvindturbinene på Stord.

– Masdar ser frem til å bli en del av teamet som bygger verdens første flytende vindpark, og til å videreutvikle vårt samarbeid med Statoil. Hywind Scotland representerer neste fase i utviklingen av havvindindustrien, og kombinerer erfaring fra prosjektledelse og tekniske fagkunnskaper hos en av verdens største energiaktører til havs med våre kunnskaper om utvikling av fornybar energi som vi har opparbeidet oss gjennom de ti siste årene i Storbritannia og i internasjonale markeder, sier konsernsjef i Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi.

Masdar er også kjent som Abu Dhabi Future Energy Company, skriver E24. Masdar og Statoil er fra før partnere i havvindparken Dudgeon, som også ligger utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia, og som kommer i produksjon i 2017