Skybasert teknologi testes ut som løsning for fremtidens strømnett.

Strøm er unikt, i og med at produksjon og forbruk skjer samtidig. Ny teknologi og nye forbruksmønstre, som for eksempel hurtiglading av elbil, gir mer effektkrevende forbruk. Når vi samtidig får mer uregulerbar fornybar kraft som sol og vind, kreves det mer fleksibilitet i hele kraftsystemet,. påpeker LOS Energy i denne ukas kraftkommenar.

Last ned grafene fra sendingen her.

Kapasitetsmarkedet erstattes med «energy only»
Enkelte europeiske land har tidligere løst effektutfordringer med et såkalt kapasitetsmarked. Det betyr at systemoperatørene kjøper eksklusiv tilgang til reservekraft for å dekke etterspørselen i de periodene der det ikke er tilstrekkelig med kraftproduksjon fra for eksempel solkraft og vindkraft. Dette har historisk sett vært en dyr løsning.

«Energy only» er nyordene i den svenske Energikommisjonen og beskriver planleggingen av fremtidens strømmarked i Europa. Kort oppsummert betyr «Energy only» at markedet løser effektutfordringene på egenhånd med fleksible løsninger som gjør at systemoperatørene kan sikre god flyt i nettet. Dette krever deltakelse fra både produsenter og konsumenter, og på tvers av sentralnett og lokalnett.

Se forklaring på skybasert teknologiløsning for fremtidens strømnett her:


Energitjenesten LOS Switch, et system for forbrukerfleksibilitet i bedriftsmarkedet, gir kunder mulighet til å tjene penger på strøm de ikke bruker.

Ordforklaring – Ikke-regulerbar fornybar energi: Ny fornybar energiproduksjon kjennetegnes ofte ved at tilgangen på den varierer over tid og gjerne er noe uforutsigbar. Dette gjelder særlig solenergi og vindkraft.

Kilde:LOS Energy