Nyhetsartikkel

05 januar 2017

Urd fylte vassmagasinene

I Midt-Norge er fyllinga i vassmagasinene ifølge tall fra NVE, tilbake på nivå med medianen.

Ekstremværet «Urd» med væte, milde temperaturer og vind på slutten året gav økt tilsig i våre vassmagasiner.

De som måtte ha savnet ei kvit jul kan dermed trøste seg med at været i det minste har bidratt til å holde strømprisene nede. Store nedbørsmengder medvirka til at tilsiget i veke 51 og 52 var uvanlig høgt for årstida. Vindkraftproduksjonen i Sverige og Danmark var og høg med over to TWh i perioden. Det bidrog til norsk nettoimport, skriver Fosna-Folket.

Mildt
Julefeiringa og de milde temperaturene gav lågt forbruk mot slutten av året. Kombinasjonen av lågt kraftforbruk, høgt tilsig og import av vindkraft førte til en økning i fyllingsgraden i vasskraftverkenes magasiner. 

I uke 51 og 52 kom mye nedbør på Vestlandet og i Nordland med over 150 millimeter flere steder. I sum for uke 51 er berekna nedbørenergi 7,3 TWh og 7,5 TWh i veke 52. Det er 210 prosent av normalen. I uke 1 er det venta noe mindre nedbør med 50 – 130 millimeter mange steder på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland. I sum for uka er det venta 5,1 TWh nedbørenergi som er 130 prosent av normalen. Sum nedbørenergi i 2016 ble 120,3 TWh eller 9,7 TWh mindre enn normalen.

Mer vatn
I uke 51 og 52 var temperaturen fire til sju grader over normalen i hele landet. I uke 1 er det venta at den vil ligge rundt normalen i Sør-Norge og noe under normalen i Nord-Norge.

Berekna tilsig for uke 51 er 2,1 TWh og 2,9 TWh for uke 52. Det er 180 og 260 prosent av normalen. Sum tilsig i 2016 er 129,4 TWh, eller 0,6 TWh mindre enn normalt. Prognosert tilsig for uke 1 er 1,9 TWh, som er 200 prosent av normalen.

Kommentarer

kommentarer