Nyhetsartikkel

03 januar 2017

DONG Energy selger 50 % af Race Bank

DONG Energy har indgået aftale om at sælge 50 % af Race Bank, et britisk havmølleprojekt på 573 megawatt (MW), til Macquarie European Infrastructure Fund 5 og Macquarie Capital, som er Macquarie Groups egen investeringsdivision – med lige store ejerandele.

Som led i transaktionen har DONG Energy og Macquarie vedtaget en fordeling af risici forbundet med opførelsen. Race Bank er nået et godt stykke ind i anlægsfasen og forventes at være fuldt idriftsat i 2018.

Det samlede provenu fra transaktionen, der kommer fra køb af en ejerandel på 50 % og tilsagn om at finansiere 50 % af projektets anlægsinvesteringer inklusiv transmissionsaktiverne, beløber sig til ca. GBP 1,6 mia. (ca. DKK 14,2 mia.). Provenuet fra transaktionen kommer til udbetaling fra 2016 og frem til projektets gennemførelse, som forventes i 2018 og finansieres med en kombination af projektfinansiering og egenkapital.

«Jeg byder Macquarie velkommen som partner i Race Bank. De har med succes investeret i infrastrukturprojekter over hele verden og har erfaring med havvind fra tidligere investeringer,» siger Samuel Leupold, Executive Vice President og CEO for Wind Power i DONG Energy, og han tilføjer: «Vi har oplevet stor interesse i Race Bank fra en række potentielle investorer. Det viser, at vores partnerskabsmodel fortsat er attraktiv.»

Mark Dooley, chef for Energy and Infrastructure hos Macquarie Capital Europe, tilføjer: «Vi er glade for at indgå i et partnerskab med DONG Energy om Race Bank Havmøllepark. DONG Energy er global markedsleder og pioner inden for udvikling af havvind. Macquarie Group blev lanceret i Storbritannien i 1989 og har siden investeret GBP 6 milliarder i vedvarende energi i Europa – og denne aftale er endnu et vidnesbyrd om vores fortsatte fokus på og engagement i havvind.»

Martin Stanley, global chef for Macquarie Infrastructure and Real Assets, udtaler: «Vi har en lang og succesrig tradition for at investere i vedvarende energi i hele verden. Vores fonde investerer i havmølleparker, biomasseanlæg, solceller og vandkraftanlæg og produktion af gas fra affald. Denne investering foretages af vores femte europæiske infrastrukturfond, som blev lukket for nye investeringer tidligere på året.»

DONG Energy gennemfører anlægsfasen i henhold til en aftale om anlægshåndtering. DONG Energy har desuden indgået aftaler om at levere drifts- og vedligeholdelsesydelser fra sine faciliteter i Grimsby samt om at aftage elproduktionen og de grønne certifikater fra Macquaries 50 % andel af Race Bank.

Som følge af frasalget på 50 % af Race Bank – og kombineret med andre faktorer – har DONG Energy opjusteret sine forventninger til EBITDA for 2016. En særskilt koncernmeddelelse er blevet udsendt samtidig.
Fakta om Race Bank

• Parken bliver placeret i det nordøstlige England ca. 27 km ud for Blakeney Point på Norfolks nordlige kyst og ca. 28 km ud for Lincolnshires kyst ved Chapel St Leonards.
• Konstruktionen af havmølleparken håndteres fra DONG Energy’s anlægsfaciliteter i Grimsby Fish Dock, og driften vil blive håndteret fra DONG Energy’s drifts- og vedligeholdelsesfaciliteter i Grimsby Royal Dock. Begge steder ligger i Grimsby i det nordøstlige England.
• Havmølleparken vil bestå af 91 Siemens 6 MW-vindmøller med.
• Havmølleparken får en kapacitet på 573 MW og vil producere nok strøm årligt til at kunne forsyne mere end 400.000 britiske husstande.
• Havmølleparken forventes at være fuldt idriftsat i 2018.
• DONG Energy traf i juni 2015 endelig investeringsbeslutning om at opføre havmølleparken.

 

Kommentarer

kommentarer