Nyhetsartikkel

15 desember 2016

Tillväxttakten för solceller minskar

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2015 men tillväxttakten minskade. Det visar IEAs National Survey Report of PV power applications in Sweden 2015.

Under de senaste åren har investeringarna i solel nästan dubblerats men 2015 märktes en avmattning.

Tillväxttakten var närmare 100 procent mellan 2013 och 2014 men ökningen var bara 30 procent under 2015. Siffrorna innebär att den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 procent, från 79,4 MW i slutet av 2014 till 126,8 MW i slutet av 2015. Trots denna ökning är el från solceller fortfarande en mycket liten andel av svenska konsumenters totala elkonsumtion. De 126,8 MW som fanns installerade vid det senaste årsskiftet producerar uppskattningsvis 120 GWh el per år, vilket motsvarar cirka 0,08 procent av Sveriges årliga konsumtion.

Den tidigare snabba prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige har saktat in och stabiliserats under 2015. En anledning är att EU införde importtullar på kinesiska solcellsmoduler och solceller 2013. Detta regelverk hindrar kinesiska producenter att sälja solcellsmoduler under ett specifikt minimipris, motsvarande cirka 5,2 kr/W.

Källa: Energimyndigheten

Kommentarer

kommentarer