Nyhetsartikkel

15 desember 2016

Sp ut mot tregt CO2-fond

 

– Skal tiltaket få størst mulig effekt, må det komme raskt i gang. Der ligger usikkerheten etter budsjettavtalen, sier Arnstad.

Senterpartiet mener staten må gå inn med betydelig grunnkapital for å sparke i gang fondet.

– Vi foreslår at det avsettes 1 milliard kroner til dette formålet, sier hun.

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene heter det at det skal igangsettes en prosess med berørte næringsorganisasjoner og at fondet skal være på plass innen 2020.

Fondet skal i utgangspunktet finansieres gjennom økt CO2-avgift. Men Senterpartiet mener fondet bør etableres uavhengig av om avgiften økes eller ikke.

– Hvis partene som skal etablere fondet, aksepterer økte avgifter inn i et slikt fond, så vil også Sp gjøre det. Men det trenger ikke bety generelt økt CO2-avgift, sier Arnstad.

– Dersom vi skal vente til Venstre og Frp har kranglet ferdig om CO2-avgift, vil det ikke bli etablert noe fond, fortsetter hun.

Kommentarer

kommentarer