Nyhetsartikkel

15 desember 2016

Sådan integreres energisystemer på tværs af sektorer

En bred vifte af løsningsforslag, som, hvis de gennemføres, kan bringe Danmark et væsentligt skridt nærmere integration af energisystemer på tværs af sektorer.

Det  er resultatet af Platform for Smart Energis arbejde, og de blev i går overdraget til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Ministeren glædede sig over et værdifuldt input fra branchen til ministeriets videre arbejde med smart energi.

Opgaven var klar, da Branchefællesskab for Intelligent Energi i slutningen af 2015 etablerede Platform for Smart Energi sammen med Energistyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Identificér barrierer og løsninger for integration af energisystemerne på tværs af sektorer (el, varme, gas, transport og forsyning).

Siden da har Platformens deltagere – forsyningsselskaber, teknologileverandører, brancheorganisationer, kommuner og regioner – bidraget til udarbejdelsen af et bruttokatalog med smart energi løsninger samt fem potentielle fyrtårnsprojekter. I går overdrog Platformen sit ”Katalog for barrierer og løsningsforslag” til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som glædede sig over et vigtigt input fra branchen:

– Platformens katalog er et værdifuldt input til vores videre arbejde her i ministeriet. Jeres anbefalinger er givet videre til Energikommissionen, som skal komme med anbefalinger til fremtidens energipolitik. Derudover glæder det mig, at vi nu skal i gang med at lave en Handlingsplan for Smart Energi, som der står i regeringsgrundlaget. Det kræver, at vi tygger de mange gode forslag grundigt igennem og ser på synergien med andre politikområder her i ministeriet, sagde ministeren.

Branchechef for Intelligent Energi, Helle Juhler-Verdoner, glæder sig over, at ministeren har taget godt imod Platformskataloget. Hun understreger, at bolden nu er på politikernes banehalvdel, men at branchefælleskabet vil bidrage til arbejdet med integration af energisystemerne på tværs af sektorer:

– Det er nu op til regeringen og Folketinget at implementere forslagene, der kan bidrage til at nå regeringens mål om, at vi skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa. Vi vil sammen med vores medlemmer fortsætte samarbejdet med myndighederne om rammebetingelser for smart energi i implementeringen af forsyningsstrategien og i de kommende forhandlinger om en ny energipolitisk aftale.

I tillæg til Platformskataloget blev fem potentielle fyrtårnsprojekter lanceret onsdag. Projekterne kan demonstrere systemløsninger, som kan understøtte udviklingen af fremtidens smarte energisystem. Helle Juhler-Verdoner glæder sig over, at de beskrevne projekter bringer centrale aktører sammen på tværs af forsyningsarter:

– Fyrtårnsprojekterne viser, at branchen er klar til at tænke på tværs af sektorer for at finde nye innovative løsninger – eksempelvis smart anvendelse af forbrugsdata på tværs af forsyningsarter. De er derfor vigtige inspirationskilder på vores fælles rejse hen imod et intelligent energisystem, siger Helle Juhler-Verdoner.

Platform for Smart Energi har afholdt fem møder, hvoraf gårsdagens møde var det sidste. Indholdet i Platformskataloget er udarbejdet på baggrund af input fra deltagere i Platform for smart energi. Det bemærkes, at den enkelte deltager hermed ikke giver sin tilslutning til alle forslag i oplægget.

Hent dokumenter

Kommentarer

kommentarer