Nyhetsartikkel

15 desember 2016

Nordeuropas grønne kraftværk skal kobles på nettet

Skandinavien og Nordtyskland har et stort uforløst potentiale til at forsyne central- og vesteuropa med vind- og vandkraft. Men det nordiske kraftværk skal kobles på nettet, så strømmen kan løbe sydpå gennem Tyskland og vest mod England.

Det var et af temaerne for en konference om tysk og dansk energipolitik hos Dansk Energi torsdag.

Tysklands ambition om et grønt energisystem har allerede i dag stor betydning for energimarkedet i Danmark. Og med ambitionen om udfasning af atomkraft og en gradvis udbygning af vedvarende energi syd for grænsen, er betydningen af en koordineret energipolitik mellem Danmark og Tyskland vigtigere end nogensinde.

– Danmark er som et lille land med stærke udlandsforbindelser som oftest pristager på elmarkedet. Det meste af tiden er vores elpris defineret af prisen i Tyskland eller i Norge. Derfor er det tyske Energiewende er uhyre vigtigt for, hvad der er fornuftigt for Danmark, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi og fortsætter:

– Alt fra grøn omstilling til industriens konkurrenceevne i Danmark afhænger meget af, hvad der sker syd for grænsen.

Hun giver som eksempel, at Skandinavien og Nordtyskland er godt positioneret til at blive en grøn energiregion, hvor vind- og vandkraft leverer strøm til de industritunge regioner i Sydtyskland. Men om potentialet bliver indfriet afhænger af, hvor hurtigt Tyskland gennemfører planerne om at udbygge de interne transmissionsforbindelser.

– Det er en væsentlig udfordring, at der er flaskehalse på el-motorvejen mod Sydtyskland. Det betyder, at elprisen i Norden holdes nede, fordi den tyske flaskehals flyttes op til den dansk-tyske grænse, siger Stine Leth Rasmussen.

Hun påpeger, at hvis vedvarende energi i højere grad skal klare sig på markedsvilkår, så er det afgørende at der sikres bedre vilkår på det marked, herunder at der er en fair udveksling på tværs af grænserne.

Dansk Energi afholder torsdag eftermiddag konferencen ”German and Danish Energy Transitions”, som blandt andet sætter fokus på infrastrukturudbygninger mellem Danmark og Tyskland, på forsyningssikkerhed og på det politiske samarbejde om energipolitikken.

Kommentarer

kommentarer