Nyhetsartikkel

15 desember 2016

Hurtigruta får landstrøm i Trondheim fra 2018

Trondheim Havn ble onsdag tildelt 5,5 millioner kroner fra Enova i støtte til landstrøm på hutigrutekaia og Pir II. Ladeanleggene vil være i drift senest i 2018.

Trondheim blir ved siden av Bergen, som også fikk Enova-støtte onsdag, den første hurtigrutehavnen i landet som kan tilby landstrøm.

– Utfordringen i Trondheim er at må lade to hurtigruteskip samtidig tre og en halv time hver dag, fra klokken 06.30 til klokken 10.00. I Bergen skal det også lades to hurtigruter daglig, men de to skipene har anløp og avgang etter hverandre, forteller teknisk sjef Geir-Ove Sumstad i Trondheim Havn.

Beregninger viser at årsbehovet med lading av to skip samtidig er 1430 timer, mens lading av ett skip er 1220 timer i året.

Det totale ladebehovet for to hurtigruter samtidig er 2,8 megawatt fordelt med 1,4 megawatt på hvert skip. Det er like stort strømbehov som 100 privatboliger.

LES OGSÅ: Dette er de viktigste endringene i budsjettavtalen – og her skal de ta pengene fra

LES OGSÅ: ESA godkjenner norsk landstrøm-støtte

Reduserte klimagassutslipp
Lading av strøm mens hurtigruta og andre skip ligger til kai, betyr reduserte klimagassutslipp.

Når skipene er koblet til landstrøm, trenger de ikke bruke forurensende dieselmotorer. Det er beregnet at sju prosent av klimagassutslippene fra skipstrafikken i Norge skjer mens skipene ligger til kai.

Landstrøm til hurtigruteskipene i Trondheim, betyr at utslippene av CO₂ blir redusert like mye 100 personbiler slipper ut på ett år.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Jeg er utrolig glad for at det nå legges til rette for landstrøm for hurtigruta når den ligger ved kai i Trondheim. Dette vil være et viktig tiltak for å redusere både CO₂-utslipp, og reduserte utslipp av partikler. Tiltaket er bra for klimaet og miljøet, da utslipp fra skip og båter som ligger ved kai, kan være store punktutslipp i bynære områder, sier Torhild Aarbergsbotten (H), medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Kommentarer

kommentarer