Nyhetsartikkel

14 desember 2016

140 millioner til landstrøm

Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

– Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippssamfunnet. Derfor er vi glade for å kunne bidra til at dette markedet skyter fart. Vi ser nå at interessen øker raskt blant norske havner for å bygge ut landstrøm og kutte utslipp ved kaiene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova mottok 40 kvalifiserte søknader, og 22 av dem får støtte. Det største tilsagnet er i overkant av 20 millioner kroner og går til Mongstad base. Også offshore-baser i Kristiansund, Stavanger og Hammerfest er blant dem som får mest støtte i denne runden. Av offentlige havner er blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø representert, hvor det blir landstrøm til Hurtigruten i Bergen og Trondheim.

Følgende får nå støtte fra Enova til utbygging av landstrømanlegg:

Søker                                    Sted                     Støtte fra Enova
Mongstad Eiendomsselskap Mongstad base      20 020 313 kr
Vestbase Vestbase,              Kristiansund           17 232 548 kr
Norsea Dusavik base,          Stavanger               15 749 000 kr
Norsea Tananger base,        Sola                        10 596 278 kr
Oslo Havn Vippetangen,      Oslo                          9 000 000 kr
Polarbase                             Hammerfest              8 950 000 kr
Westcon Yards                     Ølensvåg                  7 737 400 kr
Kværner                               Stord                         6 867 000 kr
Bergen og Omland
Havnevesen
Hurtigruteterminalen,           Bergen                      6 700 000 kr
LOS Marine
Rubbestadneset,                 Bømlo                        5 887 000 kr
Karmsund Interkommunale
Havnevesen Garpeskjær,   Haugesund                 5 625 360 kr
Trondheim Havn
Hurtigrutekaiene,                Trondheim                   5 029 500 kr
Halliburton Dusavik base,   Stavanger
Tananger base,                   Sola
Coast Center Base,            Ågotnes
Mongstad base
Fjordbase, Florø
Vestbase,                           Kristiansund                  3 845 000 kr
Havyard Ship Technology
Hyllestad i                          Sogn                              3 780 000 kr
Semco Maritime
Hanøytangen,                    Askøy                             3 289 314 kr
Karmsund Interkommunale
Havnevesen Killingøy,       Haugesund                     2 830 200 kr
Tromsø Havn Grøtsund og Breivika 2 756 900 kr
Karmsund Interkommunale
Havnevesen Bøvågen,       Radøy                           1 455 325 kr
Karmsund Yard
Kolstøvågen,                       Karmøy                         1 296 600 kr
Strand Sea Service             Ålesund                            595 000 kr
Trondheim Havn Pir II,        Trondheim                        494 160 kr
M. Eidesvik & Sønner         Bømlo                               256 050 kr
Sum                                                                       139 992 948 kr

Enovas støtte til landstrømanlegg organiseres som konkurranser. Søknadene som tilfredsstiller utlysingskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

– På den måten er det de mest kostnadseffektive prosjektene som får støtte, slik at samfunnet får mest landstrøm igjen for pengene, raskest mulig, sier Nakstad.

Anleggene som får støtte skal være i drift innen 1. juli 2018. Enova legger opp til en ny utlysingsrunde tidlig i 2017.
Enova SF investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet skal Enova drive fram den nødvendige energiomleggingen og teknologiutviklingen som gir reduserte klimautslipp og økt forsyningssikkerhet.

Gjennom Enovatilskuddet og Enova Svarer gir Enova i tillegg økonomisk støtte og rådgivning til husholdningene. Fra 1.1. 2015 har Enova også ansvaret for å redusere klimautslipp i transportsektoren. Enova eies av olje- og energidepartementet, og finansieringen skjer via tildelte midler fra Energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen. Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

 

 

Kommentarer

kommentarer