Hans Petter Kildal i Kinect Energy (tidligere Bergen Energi) advarer den norske kraftbransjen mot å ikke være oppmerksom nok på endringene som skjer i markedet.

Det er introduksjonen av stadig mer ny fornybar energi og hvordan det påvirker etablerte forretningsmodeller som får Kildal til å vende seg til dyreriket, skriver Sysla

– Jeg har i en sammenheng kalt dette for det grå neshornet som er langt ute på savannen. Som man snakker om, men samtidig er på full fart mot deg i førti kilometer i timen og treffer deg midtskips så det smeller.

Fortsetter å produsere
Hva skjer med en vindmølle når kraftprisen går ned, spør Kildal.

– Jo den fortsetter å gå. Råvaren har en marginalkostnad på null og vil ikke stoppe selv om kraftprisen går ned.

Med stadig flere scenarier som forteller om fallende teknologikostnad og stadig mer ny fornybar kraftproduksjon, tror Kildal er slikt scenariet vil bli enda mer tydelig fremover.

– Det er mange måter å møte det på, men hvis man ikke er bevisst på at det er en faktor vil forretningsmodellen for mange kraftprodusenter være tvilsom.

Konservativ
Ingrid von Streng Velken overtok som innovasjonsdirektør i BKK i sommer.

– Har det vært et møte med en konservativ bransje?

– Kraftbransjen er vant til å tenke lange tidshorisonter. Samtidig har vi vært forskånet for lave kraftpriser i lengre tid. Jeg tror ikke vi sånn sett har vært tvungen til å tenke for fremtidsrettet.

Hun ser derfor rom for forbedring.

– Jeg tror mye er på gang allerede. Vi ser stadig at nye bransjer blir truffet og må endre forretningsmodellene sine. Det å forberede seg på dem er noe vi også gjør.

Blant grepene de har gjort er å opprette en egen avdeling for innovasjon.

– Vi ser også at stadig flere aktører vil ha oss inn tidligere, blant annet for å se på mulighetene for lokal energiproduksjon og borettslagslading for el-biler. Vi må la kunden få bestemme hva løsningene skal bestå av.

Ser utfordringer
Direktør for klimapolitikk og myndighetskontakt i Statkraft, Kjetil Lund, deler den overordnede analysen til Kildal, men tror en del ting forblir som de har vært.

– Jeg opplever at folk hiver ut påstander om at alt er disruptivt og alt skal endres, men folk vil investere på lønnsomhet og stoppe dersom det ikke er lønnsomt.

Lund fremhever utfordringer ved innfasingen av for mye ny uregulerbar fornybar energi.

– Kostnadene faller, men det investeres ikke på bakgrunn av kostnader, men forventet lønnsomhet. Det andre er at det vil bli krevende for energisystemet å ta inn så mye variabel kraftproduksjon. Diskusjonene fremover kommer til å handle om markedsdesign. Vi må finne et design som gir lønnsomhet.

Han er urolig for en økende regulering av kraftmarkedet i EU.

– For norsk vannkraft er det en fordel av Europas energipolitikk blir basert på at det underliggende kraftmarkedet får fungere.

Se hele samtalen her