Nyhetsartikkel

09 desember 2016

Kalmar Energi vässar konkurrenskraft genom avtal med E.ON

E.ON och Kalmar Energi tecknar nytt avtal för effektivare elhandel genom en digital handelsplattform och personligt stöd för Kalmar Energis säljavdelning.

Kalmar Energi är först ut med att dra nytta av E.ON:s nya plattform som är byggd på lång erfarenhet av elhandel och avancerad portföljförvaltning.

E.ON och Kalmar Energi samarbetar sedan flera år tillbaka och driver tillsammans nya innovationer inom förnybar produktion, elhandel och mer kundnära lösningar.

Avtalet med E.ON ger Kalmar Energi möjlighet att öka både takt och kraft i sina kunderbjudanden baserade på förnybar energi och utökad service.

– E.ON erbjuder en helt ny lösning som gör det möjligt för Kalmar Energi att fokusera på affärsutveckling, försäljning och analys. Vi hanterar det administrativa, balanskraften, del av riskhantering och rapportering. Tjänsten skulle kunna kallas för ’elhandel som funktion’, där Kalmar Energi utnyttjar E.ON:s kunskap och avancerade marknadsverktyg, säger Mattias Fredriksson, Business Development Manager på E.ON.

Avtalet mellan E.ON och Kalmar Energi gäller från januari 2017 och omfattar hanteringen av produktion från ett antal vindkraftverk, Kalmar Energis kraftvärmeverk med 130 GWh elproduktion samt elleveranser till slutkund om 0,5 TWh.

– Vi går redan i bräschen för förnybart i Kalmarsundsregionen med bland annat ett av Sveriges mest framgångsrika andelssystem för solenergi. Med ett utökat samarbete med E.ON kan vi nu öka takten i vår gemensamma resa mot ett hållbart samhälle, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Kommentarer

kommentarer