Nyhetsartikkel

06 desember 2016

Havbruk fra diesel til strøm

Hittil har ti søkere med 30 ulike anlegg fått støtte fra Enova til å bytte ut dieselaggregat.

– Jeg ser at stadig flere oppdrettsanlegg vurderer dette. Ambisjonene er jo at havbruksnæringen skal vokse. Da tror jeg også det er viktig å tenke fremtidsrettet på energibruk og klima, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova til Teknisk Ukeblad.

Selskapet Nordlaks har nylig fått 7 millioner kroner i støtte til å elektrifisere tolv oppdrettsanlegg i Nordland og Sør-Troms. Dette vil erstatte en million liter diesel hvert år, ifølge Enova. Samtidig installeres det energisparende LED-lys i merdene. Til sammen vil prosjektet redusere den årlige energibruken med 6,13 GWh, som tilsvarer strømbruken til 300 norske husholdninger.

– Dette er et godt klimatiltak. Vi tror det er et stort potensial for å fase ut diesel i havbruksnæringen. Det gir en energieffektivisering fordi virkningsgraden er mye bedre og det erstatter dieselen med fornybar el, sier Knain. Hun kan imidlertid ikke tallfeste potensialet for CO2-utslippskutt i næringen, men mener det bør kartlegges.

Kommentarer

kommentarer