Nyhetsartikkel

05 desember 2016

”EU:s energipolitik hindrar förnybar energi ”

På onsdagen presenterade EU-kommissionen den sista byggstenen till EU:s nya energiunion. Kritiken från såväl miljöpartier, miljörörelsen och många svenska energiföretag var hård.

Energiunionen lanserades i början av 2015 som ett av den nuvarande kommissionens huvudsakliga uppgifter. Målet är att få ned de höga energipriserna i EU, säkra energiförsörjningen och minska klimatpåverkan.

På onsdagen lade EU-kommissionen fram ett så kallat vinterpaket för Europas framtida energisystem. Men Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) är besviken och menar att EU tar flera steg bakåt.

Hot mot förnybar energi
– Trots den goda målsättningen om att EU ska vara ledande på förnybart går vinterpaketet i motsatt riktning på flera punkter, säger Jakop Dalunde, som är medlem i Europaparlamentets energiutskott.

Han menar att förslagen riskerar att förhindra en utbyggnad av förnybar energi, i stället för att skapa förutsättningar för förnybar energi som bas för medlemsländernas framtida energimix.

På transportområdet föreslår EU en utfasning av biodrivmedel från grödor, vilket skulle slå hårt mot transportsektorns miljöanpassning, enligt den gröna tankesmedjan Fores 2030-sekretariat. De har granskat EU-kommissionens förslag, som bland annat innebär att 10 procent av transporterna ska köras på biodrivmedel och att de ska bli 10 procent mer energieffektiva fram till år 2030.

Lågt satta mål
Sverige har redan uppnått en högre andel biodrivmedel än så. Vissa tolkar det som att målen är satta utifrån vad de svagaste medlemsländerna klarar, snarare än vad klimatet behöver eller vad ledande länder kan åstadkomma.

– Det är möjligt att ersätta de fossila drivmedlen och nå klimatmålen. Men då måste de som vill mest stimuleras att gå före – inte hindras. EU måste släppa fram en ”coalition of the willing” ledd av länder som Sverige, Finland och Frankrike, som går före andra länder i omställningen till biobaserade transporter, kommentarer Jakob Lagercrantz, på 2030-sekretariatet.

Även Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, är kritisk till det så kallade vinterpaketet för energi och klimat.

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara. Men kommissionens förslag om att avveckla biodrivmedel från åkergrödor är förödande för EU:s klimatpolitik på transportområdet. Politiken haltar. Den ger möjligheter att ställa om värme- och elproduktionen i Europa, men den nödvändiga omställningen av transportsektorn fördröjs, säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Biodrivmedel av jordbruksprodukter
EU-kommissionen ser dock en risk för att användningen av exempelvis raps till drivmedel kan innebära att livsmedelsindustrin ökar andelen palmolja från Indonesien och Malaysia. Nästan 80 procent av EU:s biodrivmedel var jordbruksbaserade under 2015.

Gustav Melin anser också att förslaget innehåller mängder av detaljregleringar som leder till ökad byråkrati. Svebio föreslår istället en koldioxidskatt och en stärkt handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen, effektivisera energianvändningen och gynna förnybar energi.

Kommentarer

kommentarer