Nyhetsartikkel

01 desember 2016

Konsesjon til Lillesand vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Lillesand vindkraftverk.

Ved vedtak i NVE 29. mai 2015 fikk E 18 Vindpark AS konsesjon til bygging av et vindkraftverk på inntil 10 MW i Lillesand kommune. NVEs vedtak ble påklaget av Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet i Vest-Agder.

Departementet har vurdert klagene, og finner ikke grunnlag for å ta dem til følge.

Vindkraftverket vil kunne få en årlig produksjon på inntil 32 GWh, tilsvarende årsforbruket i om lag 1600 husstander.

Vedtaket kan leses her.

Kommentarer

kommentarer