Nyhetsartikkel

29 november 2016

To nye regeringspartier skeptiske over for dobbeltrolle til Energinet.dk

Fem partier er skeptiske over for den dobbeltrolle, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil give systemansvarsselskabet Energinet.dk med både at udforme regler og føre tilsyn med el- og gasselskabers it-sikkerhed.

Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre samt de to kommende regeringspartier – Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti – er skeptiske over for dette element i lovforslaget om cyberforsvar. Det fremgik af førstebehandlingen tirsdag 22. november af lovforslag L68 om ændringer i el- og naturgasforsyningslovene.

– Det er et principielt problem, at man giver tilsynsopgaven til en organisation, som samtidig er aktør i den sektor, den skal føre tilsyn med, sagde Villum Christensen (LA).

Han foreslår, at tilsynet med systemkritiske it-systemer lægges over til Energistyrelsen.

Kommentarer

kommentarer