Udviklingen i bruttoenergiforbrug og CO2-udledning fra 1990 - 2014
Stigende forbrug af vedvarende energi