Nyhetsartikkel

24 november 2016

Läget på elmarknaden – vecka 46

Terminspriserna sjönk under veckan som gick.

Terminspriserna för el för nästkommande kvartal och år förändrades med vardera -7 respektive -9 procent och låg i genomsnitt på 39,1 respektive 29,1 EUR/MWh.

En viktig förklaring till nedgången i priserna är vädret där prognoser visar på nederbördsmängder långt över de normala samtidigt som temperaturen väntas ligga över normalvärdena enligt SMHI. En annan bidragande faktor är de fallande kolpriserna vilket bidrar till lägre priser i Tyskland vilket i sin tur påverkar de Nordiska priserna i samma riktning. Kolpriset föll med cirka 10 procent under veckan jämfört med veckan innan och veckomedelpriset hamnade på 75,9 USD/ton.

Systempriset på el var i genomsnitt 37,2 EUR/MWh under veckan, vilket är ca 16 procent lägre jämfört med vecka 45. Spotpriserna för de svenska elområdena hamnade på 39,1 EUR/MWh för samtliga elområden dvs inga prisskillnader. De svenska priserna var ca 20 procent lägre jämfört med veckan innan.

Under veckan som gick noterades i Danmark (DK1) 6 timmar med negativa priser, som lägst blev timpriset -14,9 EUR/MWh.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var ca 82 procent under vecka 46. Ringhals 2 som varit i revison sedan 15 augusti 2014 väntas åter i drift den 1 december 2016. Oskarshamn 3 kommer att tas ur drift den 27 november till 9 december till följd av ett bränsleläckage.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Kommentarer

kommentarer