Nyhetsartikkel

21 november 2016

Energiforbruget steg i de tre første kvartaler af 2016

Det faktiske energiforbrug steg med 1,4 pct. i de tre første kvartaler af 2016 i Danmark i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 1,8 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i de tre første kvartaler af 2016 sammenlignet med de tre første kvartaler af 2015. Stigningen i forbruget i de første ni måneder af 2016 dækker over, at forbruget af olie og kul steg henholdsvis 0,7 pct. og 22,7 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af naturgas og vedvarende energi i de tre første kvartaler af 2016 reduceret med henholdsvis 2,9 pct. og 3,5 pct. Faldet i forbruget af vedvarende energi skyldes især et fald i forbruget af biomasse på de centrale værker og en mindre vindkraftproduktion.

Nettoimporten af el var i de første ni måneder af 2016 12,2 pct. højere end samme periode året før. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i de første ni måneder af 2016 med 1,8 pct. i forhold til samme periode året før.

Produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi faldt henholdsvis 11,0 pct., 5,1 pct. og 5,4 pct. Samlet faldt produktionen af primær energi med 8,0 pct.

Faldet i vindkraftproduktionen bidrager til stigningen i det samlede energiforbrug, da vindkraft alene bidrager med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se en statistik, der giver et overblik over de opgjorte tal fra 2015 og de første tre kvartaler i 2016.

Kilde: Energistyrelsen

Kommentarer

kommentarer