Nyhetsartikkel

17 november 2016

Var fjärde bort på Oskarshamnsverket

Kärnkraftoperatören OKG, som driver Oskarshamnsreaktorerna, varslar om stora nedskärningar. Omkring 280 tjänster, eller drygt var fjärde anställd, ska bort på tre år.

Varslet, som ska genomföras i etapper, motiveras bland annat av beslutet om att stänga två av reaktorerna i förtid. Analyser visar att företaget behöver cirka 600 medarbetare, uppger bolaget.

– Personalreduktionen kommer att pågå under tre år. Men i huvudsak under 2017 och 2018, säger OKG:s vd Johan Dasht vid en presskonferens, rapporterar SVT Nyheter Småland.

De första tvingas sluta den 1 juli nästa år. Enligt Dasht har beskedet varit väntat bland personalen.

– Vi har informerat hela tiden om att det här kommer att ske.

Förhandlingar med fackliga organisationer ska inledas inom kort.

Beslutet om att stänga av reaktorerna O1 och O2 i förtid fattades 2015. Stängningen av O2-reaktorn har redan inletts, medan stängningen av O1-reaktorn kommer att påbörjas vid halvårsskiftet 2017.

Den återstående O3-reaktorn är en av världens största kokvattensreaktorer och har en installerad effekt på 1 450 megawatt.

OKG ägs till 54,5 procent av den tyska energikoncernen Uniper, tidigare en del av den tyska kraftjätten Eon. Resterande 45,5 procent tillhör den finländska kraftkoncernen Fortum.

Svensk kärnkraft
En stor del av svensk kärnkraft, som stod för en dryg tredjedel av svensk elproduktion i fjol, är på väg att fasas ut i förtid.
Statliga Vattenfall har i dagsläget sju reaktorer i drift. Två ska stängas 2020, Ringhals 1 och 2, enligt beslut förra året. Kvar är då fem reaktorer, två reaktorer i Ringhals och tre i Forsmark, som behöver nyinvesteringar för att klara skärpta säkerhetskrav.
Kärnkraftsoperatören OKG, med finländska Fortum och tyska Uniper som ägare, driver de tre reaktorerna i Oskarshamn. En av reaktorerna är redan avstängd, ytterligare en är planerad att stängas av nästa år.
Källor: Vattenfall, OKG

 

Kommentarer

kommentarer