Nyhetsartikkel

17 november 2016

En myte at utenlandskabler fører til skyhøye strømpriser

Kabler er god klimapolitikk fordi norsk strøm kan erstatte kull og gasskraft, og fordi de gjør det mulig for naboene å bygge mer fornybar energi, skriver Einar Wilhelmsen, fagansvarlig i miljøstiftelsen ZERO.

Norge har i mange år hatt strømkabler til Nederland og Danmark, og har for tiden svært lave strømpriser. Klimakuttene kan skje på to måter, enten ved å erstatte kullkraft i mottakerlandet, eller ved å gjøre det mulig å bygge ut mer fornybar energi i Europa. Kabelen mellom Norge og Nederland er et eksempel på det første.

Den sender stort sett fornybar strøm fra Norge til Nederland, og erstatter et kullkraftverk.

Danskene gjør også dette, men bruker også kablene for å få plass til mer fornybar energi. Dette har vært svært vellykket. De har foretatt digre kutt i sine klimagassutslipp.

Ved å både kjøpe strøm og bygge ut vindkraft og legge ned kull og gasskraft, har de halvert utslippene fra strømproduksjonen. De har sagt farvel til ti millioner tonn CO₂-utslipp i året – like mye som fra all veitrafikk i Norge.

Vindkraftutbyggingen er mulig fordi danskene har kabler til Sverige og Norge.

Når det blåser for lite trenger ikke danskene å fyre opp kullkraftverkene sine, de kjøper heller fornybart fra Norge. Og når det blåser for mye og de har mer strøm enn de trenger, så selger de strømmen til oss. Kabler kutter klimagasser ved å erstatte kull direkte, og ved å gjøre det mulig for naboland å bygge mer fornybar vind og sol enn de ellers kunne gjort.

Blir dette dyrt for norske forbrukere? Svaret er nei. For det første er det staten som eier kablene. Inntektene, eller «bompengene», man må betale for å bruke dem går til Statnett, som da kan ta mindre i nettleie av deg og meg. I tillegg får vi utnyttet en konkurransefordel Norge har. Siden det ikke blåser hele tiden produserer ikke vindmøllene hele tiden.

Selv om Danmark «bare» får 40 prosent av strømmen sin fra vindmøller over året, har de mange dager der de får mer vindkraftstrøm enn de trenger.

I begynnelsen av desember sist vinter blåste det mye og kablene gikk fulle fra Danmark til Norge. Siden det var altfor mye strøm i Danmark ble prisen veldig lav, bare ti øre per kilowattime. Da skrudde de norske kommunene som eier vannkraften litt ned på produksjonen. Du og jeg brukte billig dansk strøm, og sparte vannet i magasinene. Et par dager senere blåste det mindre, og de kommunalt eide kraftverkene skrudde opp produksjonen, og solgte strømmen tilbake, til vanlig pris.

Kabler er god klimapolitikk fordi norsk strøm kan erstatte kull og gasskraft, og fordi de gjør det mulig for naboene å bygge mer fornybar energi. Dessuten er kabler bra for forbrukerne ved at vi får relativt lave og jevne priser over tid.

Norge har som et av sine klimamål å styrke vår rolle som leverandør av fornybar energi, og kablene er en forutsetning for å få dette til. Danmarkskablene gir økt forsyningssikkerhet og effektiv ressursutnyttelse ved at de kobler oss til et kraftsystem som har lite strøm når våre magasiner flommer over, og mye strøm om vinteren. Og kabelinntektene reduserer nettleia.

Einar Wilhelmsen,
fagansvarlig i miljøstiftelsen ZERO

Kommentarer

kommentarer