Nyhetsartikkel

15 november 2016

Slo bedriften konkurs etter eierkrangel

Eierne i Naturgass Møre klarte ikke å bli enige om veien videre og slo selskapet konkurs.

– En veldig spesiell situasjon. Jeg har aldri vært borti lignende, sier bostyrer Christian Garmann til Sysla.

I slutten av september ble det kjent at Naturgass Møre var slått konkurs. Selskapet ble etablert i 2001 for å forsyne Møre med naturgass (LNG). Blant eierne var en rekke energiselskaper i landsdelen og fra andre steder i Norge (se faktaboks).

Skiftesamlingen avholdes mandag
De siste årene har bedriften gått med underskudd – først og fremst som følge av svake marginer på gassalget.

Etter hvert skiftet de lokale kraftselskapene strategi – de ville ikke lenger satse på naturgass.

– Majoritetseierne ville derfor selge seg ut og få inn investorer som ønsket å satse på LNG, sier styreleder Ståle Ingve Nogva i Naturgass Møre.

Sa nei
Det ble etablert kontakt med flere interesserte kjøpere, både i Norge og utlandet. Gasnor, en naturgassbedrift fra Karmøy som eier 17,7 prosent av aksjene i Naturgass Møre, sa imidlertid nei til salg.

– Aktuelle kjøpere ville ikke inn før Gasnor var ute. Dermed stoppet handelen. Gasnor ble tilbudt å kjøpe opp alle aksjene i selskapet, men sa nei til det også, sier Nogva.

– Spesiell situasjon
Konflikten mellom aksjonærene tilspisset seg over flere år. Majoritetseierne gikk blant annet til rettslige skritt for å tvinge Gasnor ut. Men i et styremøte i september i år ble det besluttet at Naturgass Møre skulle slås konkurs.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg har aldri vært borti tilsvarende, sier advokat Christian Garmann, som ble utnevnt til bostyrer etter konkursen.

– Aksjonærene har ikke klart å samarbeide. De kunne enten drevet videre eller solgt, men har ikke funnet en løsning, sier Garmann.

Han har den siste tiden jobbet med å få oversikt over verdiene i boet. Det har også vært overraskende.

– Boet ser ut til å gå med overskudd. Det vil altså være penger igjen etter at kreditorene har fått sitt. Overskuddet vil bli ført tilbake til styret, som eventuelt kan fordele midlene og avvikle selskapet i henhold til aksjeloven, sier Garmann.

For at en bedrift skal kunne slås konkurs, må den normalt være insolvent. Det betyr at den ikke kan dekke sine løpende forpliktelser og at verdiene i selskapet ikke er store nok til å dekke gjelden.

– Naturgass Møre var ikke insolvent på konkurstidspunktet, noe som blir tydelig ved at boet går i pluss. Bedriften kunne imidlertid blitt insolvent på sikt. Det er Tingretten som bestemmer når det er grunnlag for konkurs, sier Garmann.

– Unødvendig
Totalt er det meldt inn krav for knappe 35 millioner kroner i forbindelse med konkursbehandlingen. Ifølge Garmann vil det trolig være flere millioner til overs etter oppgjøret.

Bedriftens virksomhet ble kjøpt opp av AGA AS etter konkursen.

– Vi har hele tiden ment at det var betydelige verdier i selskapet og at vi ville få gode penger ved salg. At det er midler til overs etter konkursbehandlingen, er et bevis på at det var riktig, sier styreleder Nogva.

– Overskuddet vil bli fordelt etter aksjonærenes eierandel. Det blir en grei sak.

 

Daglig leder Eilef Stange i Gasnor ønsker ikke å gå inn på detaljer knyttet til prosessen, men synes det er synd at selskapet ble slått konkurs.

– Det er dumt for Naturgass Møre. Vi mener det var grunnlag for å drive selskapet videre på en god måte og var helt imot å slå det konkurs, sier Stange.

Han stemte som eneste styremedlem nei til å begjære konkurs da saken var oppe til behandling.

– Hvorfor ville dere verken selge eller ta over alle aksjene?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Stange.

 

FAKTA

Naturgass Møre

  • Distributør av flytende naturgass (LNG)
  • Eiere: Tafjord Kraft (28,2 %), Istad (27,1), Neas (20,46), Gasnor (17,7), Tussa Kraft (4,79), Møre og Romsdal Fylkeskommune (0,86), Haram kommune (0,53), Aukra kommune (0,21) og Ålesund kommune (0,13).
  • To ansatte ved konkursen

Kommentarer

kommentarer