Nyhetsartikkel

15 november 2016

– Helt ødeleggende for klimaarbeidet

– Dette er den aller mørkeste dagen hittil for det internasjonale klimadiplomatiet.

Forskningsleder Steffen Kallbekken mener valgseieren til Donald Trump kan få dramatiske konsekvenser for det internasjonale klimaarbeidet, skriver

Donald Trump har kalt forskningen på klimaendringene for svindel og «bullshit». USAs kommende president har dessuten sagt han vil torpedere hele Parisavtalen, det hittil største gjennombruddet i de internasjonale klimaforhandlingene.

Ødeleggende
– Dette er mer ødeleggende enn da president George W. Bush trakk USA ut av Kyoto-protokollen i 2001, sier Kallbekken til Sysla. Han er forskningsleder på Institutt for klimaforskning (Cicero) og har fulgt de internasjonale klimaforhandlingene tett i en årrekke.

– Hvordan vil valget av Trump som president påvirke den globale innsatsen mot klimaendringene?

– Det er vanskelig å se noe som er mer ødeleggende for det internasjonale klimasamarbeidet enn at Donald Trump nå blir amerikansk president. Parisavtalen er et skjørt rammeverk, og det er helt avgjørende med tillit mellom nasjonene når den skal settes ut i livet. Valget av Trump vil bidra til å undergrave denne tilliten, sier Kallbekken.

Frykter for lederskapet
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) håpet på Hillary Clinton-seier, ikke minst for å bevare kontinuitet i amerikansk klimapolitikk.

– Det gjenstår å se hvilke konsekvenser dette valget vil få for klimaforhandlingene. Hvis Trump gjør alvor av å trekke USA ut av Parisavtalen, så vil den prosessen ta fire år. Avtalen som nå har trådt i kraft, binder USA i Trumps presidentperiode de fire neste årene, sier Helgesen til BT.

Statsråden er likevel bekymret for svekket amerikansk lederskap i den internasjonale klimapolitikken.

Endrer stemningen
– Det er alvorlig fordi Obama-administrasjonen har vært i førersetet når det gjelder å få på plass både Parisavtalen, kutt i utslipp fra luftfarten og de kraftige HFK-klimagassene, sier Helgesen.

Trumps valgseier preger klimaforhandlingene som begynte i Marrakech i Marokko mandag. Det hersket en nervøs stemning før valgresultatet ble kjent.

Under Obama-administrasjonen har USA og Kina inngått historisk avtale om kutt i utslippene av klimagasser. Verdens to største utslippsnasjoner erklærte at de ville være i førersetet for å løse klimautfordringen.

– Det er nettopp på klimaområdet at forholdet mellom de to stormaktene har vært godt de siste årene. Hvis Trump gjør alvor av å torpedere avtalen, vil det være et betydelig tilbakeslag og føre til en rask forsuring av forholdet mellom landene på dette området. Enigheten mellom Kina og USA var med å legge grunnlaget for suksessen i Paris, sier Kallbekken.

«Uten sidestykke»
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er ikke like pessimistisk.

– Når det gjelder Kina, så tror jeg myndighetene vil videreføre klimaambisjonene av hensyn til sine egne nasjonale politiske prioriteringer. Det som har skjedd på elbilfronten og innen solenergi i Kina er helt uten sidestykke, og den utviklingen vil nok fortsette uansett, sier Helgesen.

Han sier både Norge og EU er innstilt på å videreføre klimainnsatsen med «uforminsket styrke».

På klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, og helst halvannen grad, sammenlignet med førindustrielt nivå. Det har vært god fremgang i arbeidet med å gi avtalen konkret innhold det siste året, og avtalen er ratifisert av mange nok land til land at den nylig trådte i kraft.

Blåser liv i kull
Donald Trump har alt kunngjort lysere tider for fossilindustrien i USA.

– Han har lovet å gjenoppbygge kullindustrien, og ønsker å fjerne reguleringene som er innført under president Obama. Hvis Trump gjør alvor av det, vil kullproduksjonen i USA kunne bli lønnsom igjen, sier Kallbekken.

Kommentarer

kommentarer