Nyhetsartikkel

13 november 2016

Elpriser både lavest og højest

Det er nok ikke mange som er klar over det. Men danske elkunder nyter godt av noen av Europas absolut laveste elpriser.

Sådan er det i hvert fald inden, at blandt PSO og elafgifterne er betalt. Det dokumenterer den årlige Market Monitoring Report fra den europæiske tilsynsorganisation ACER, som netop er udkommet. Rapporten viser, at de danske elleverandørers fortjeneste er helt i bund.

Kun Spanien, Ungarn, Litauen, Tjekkiet og Rumænien kan konkurrere med Danmark. Og det er vel at mærke alle lande med tradition for tæt prisregulering.

I den anden ende af skalaen ligger Storbritannien, Irland og Tyskland. Her er bruttofortjenesten for perioden 2008-2015 omkring 23 øre pr. solgt kilowatttime, hvilket i runde tal er tre gange så meget som i Danmark. Ser vi alene på tallene for 2015, er fortjenesten i Storbritannien mere end 10 gange så høj som i Danmark

Desværre er billedet det stik modsatte, når særligt elafgift og PSO lægges på elregningen. Så ender de danske husholdninger nemlig med den allerhøjeste elregning i Europa.

– Lave priser er godt. Men det er ikke godt nok. Vi ser rigtig mange spændende tiltag rundt omkring i Europa, der kan bringe nye oplevelser og værdi til elkunderne, og som samtidig kan gøre den grønne omstilling billigere. Der er en reel risiko for, at den udvikling i stort omfang kører uden om Danmark. Danmark fremhæves ofte for vores omstilling fra kul til vind, sol og biomasse. Nu er én af udfordringerne at få kunderne til at bruge den stadigt grønnere strøm i stedet for de fossile brændsler, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef i Dansk Energi.

Konkret peger Kamilla Thingvad på den kommende model for timepriser til almindelige husholdningskunder:

– Almindelige kunder skal have mulighed for at tilpasse deres elforbrug til, om vinden blæser, og prisen er lav eller det modsatte. Det bliver muligt med den kommende fleksafregningsløsning. Den skal myndighederne sørge for at få gennemført så hurtigt som overhovedet muligt.

t.

Læs hele nyheden om det danske paradoks

Kommentarer

kommentarer