Nyhetsartikkel

13 november 2016

Priset på elbörsen ligger nu på de högsta nivåerna sedan 2010.

Elläget i dag påminner en del om den dyra problemvintern 2010/2011. Fallerar kärnkraften kan det bli en perfekt elstorm.

Men bolagen lugnar. Priset på elbörsen ligger nu på de högsta nivåerna sedan 2010. – Bakgrunden är framför allt underskottet i vattenmagasinen, skriver TT.

– Bakgrunden är framför allt underskottet i vattenmagasinen. Därför blir kärnkraften extra viktig, säger Faraz Azima, vd för elsajten Elskling.

Förutom vattenbrist, finns problem med importledningarna från Norge och höga elpriser på kontinenten till följd av franska kärnkraftsproblem.

Kommentarer

kommentarer