Day

november 13, 2016

Konsesjon til Guleslettene vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner. Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 megawatt (MW), noe som gir en årlig produksjon på om lag 450 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer strømforbruket til over 20 000 husstander.