I løpet av de fem tilmålte minuttene under høringen fikk KS Bedrift Energi overlevert hovedbudskapet: økningen i grunnrentebeskatningen må reverseres, og skjermingsfradraget økes.

«Skattetrykket mot vannkraftnæringen er paradoksalt. Vi ser i dag eksempler på prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, men ikke bedriftsøkonomisk lønnsomme. Det gjelder både opprusting og utvidelser av gamle verk, samt nybygging», påpekte Strand.

KS Bedrift mener konsekvensene strider imot flere sentrale målsettinger for regjeringen. Overskuddet til eksport av ren kraft til Europa reduseres gradvis. Når eiere av kraftverk ikke får overskudd fra kraftproduksjonen, undergraves prosesser for næringsutvikling og innovasjon i distriktene.

«Det er viktig at kraftverkene har forutsigbarhet og finansielt handlingsrom til å oppgradere og reinvestere. Forslaget om økt grunnrenteskattesats bør derfor avvises, og skjermingsfradraget økes», sa Strand.

KS Bedrift tok også til orde for at utjevningsordningen for tariffer må beholdes. Ordningen bidrar til å redusere kostnadene i grisgrendte strøk, som er dyre å drive strømforsyning i. Utjevningsordningen er foreslått strøket i kommende års statsbudsjett.

KS Bedrift vil fortsette å adressere statsbudsjettet og rammebetingelsene til den norske kraftsektoren i relevante råd og fora.

Kilde: KS Energi