Nyhetsartikkel

03 november 2016

Enige om å bygge ny vindpark i Rogaland

Eierne har besluttet å bruke 250 millioner kroner på vindparken Svåheia i Eigersund kommune.

Det skal bygges syv turbiner, hver på 3,6 MW, som leveres fra danske Vestas.

– Arbeidet med nettilknytningen begynte i dag, sier administrerende direktør Idar Sønstebø i Dalane Energi til Sysla.

Planlagt produksjonsstart er i oktober 2017.

Til sammen er den forventede årsproduksjonen opp mot 82 GWh.

– Investeringsrammen er på rundt 250 millioner norske kroner.

Svåheia Vindpark ligger i Eigersund kommune i Rogaland, ca 10 kilometer sør for Egersund.

Det blir den tredje vindparken i fylket som er vedtatt i år, etter Egersund vindpark ogTellenes vindpark. 

Danske eiere
NVE godkjente parken allerede i 2011, men klager på støyproblematikk og naturhensyn gjorde at den først ble godkjent av Olje- og energidepartementet to år senere.

Dalane Energi eide inntil i sommer 100 prosent av vindprosjektet gjennom sitt datterselskap Dalane Kraft.

Da kom danske Esmann Energy og Skovgaard Invest inn og overtok majoriteten.

De eier i dag 80 prosent, mens Dalane Energi har det resterende eierskapet.

– Det var helt avgjørende for å realisere prosjektet at de ble med, sier Sønstebø.

Sjette utbygging i år
Svåheia blir dermed den sjette vindutbyggingen som blir besluttet i Norge i år.

Fra før er det vedtatt nye vindparker for til sammen 16 milliarder kroner. 

Med Svåheia inkludert er det nå 381 nye vindturbiner underveis.

Kommentarer

kommentarer