Hör kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke kommentera nyheten i klippet ovan.

– Bakgrunden till samarbetet är ganska enkel egentligen. Det handlar om att vi ser en enormt stor tillväxtpotential i norra Sverige. Vi tror att vi kan få hit mer elintensiv industri som till exempel datacenter men även andra branscher, säger Patrik Öhlund, finanschef Vattenfall och projektledare för samarbetet mellan energibolagen.

Enligt Patrik Öhlund tror energibolagen men även externa bedömare att det har en potential att leda till mångmiljardinvesteringar i framtiden. Och om de lyckas med att locka till sig investerare så tror de att det potentiellt kan leda till tusentals nya industrijobb.

– Vi är beredda att satsa 50 miljoner kronor över en treårsperiod för att få företag att etablera sig här. Norra Sverige är en jätteviktig region och vi är beredda att ta ett ganska stort ansvar för att se till att det blir så här.

Han tillägger:

– Resurserna kommer vi att lägga på att sälja och marknadsföra Sverige och speciellt norra Sverige ute i världen.

För Christoffer Svanberg som är affärsområdeschef på Skellefteå Kraft så handlar satsningen om att nå ut och att få aktörer att förstå att det är i norra Sverige som de ska etablera sig.

– Vi tänker främst rikta in oss på aktörer i Europa, Nordamerika och Asien.

Under presskonferensen meddelade även energibolagen att de ämnar ta över organisationen The Node Pole.

– Satsningen av bland annat kommun och landsting har varit väldigt framgångsrik, säger Patrik Öhlund.

Just nu är förvärvet i planeringsstadiet och inga avtal är påskrivna. Men energibolagen ämnar ta över organisationen efter årsskiftet.