Nyhetsartikkel

26 oktober 2016

Syv år med lavere varmepriser

Regeringens planer blev skarpt kritiseret på Hornbæk Fjernvarmes generalforsamling.

– Jeg vover den påstand, at vi er det eneste fjernvarmeselskab i Danmark, der har kunnet sætte varmeprisen ned syvende år i træk. Det var udmeldingen fra formanden for andelsselskabet Hornbæk Fjernvarme, Kim Schuldt-Larsen, på den netop afholdte generalforsamling. Siden 2010, hvor bestyrelsen blev kraftigt kritiseret for de høje varmepriser, har man i tæt samarbejde med Helsingør Kraftvarmeværk været i stand til at reducere varmeprisen med 30 procent.

Og denne udvikling kan sandsynligvis fortsætte.

– Vi har tiltro til, at det nye biomassebaserede kraftvarmeværk i Helsingør, som ventes ibrugtaget i vinteren 2018/19, muliggør en reduktion i produktionsomkostningerne. Men meget afhænger af de krav, regering og folketing stiller til at fjernvarmeselskaberne skal opkøbe energibesparelser på det frie marked, siger han.

Matadorpenge
Generalforsamlingen blev også orienteret om indholdet af Regeringens for nylig offentliggjorte planer for forsyningssektoren. Det blev skarpt kritiseret, at Regeringen planlægger at gribe ind i fjernvarmeselskabernes budgetlægning med en centralistisk rammestyring.

– Vi har ikke lyst til at være slaver for centraladministrationens regnedrenge, udtalte formanden på hele bestyrelsens vegne.

– McKinseys analyser om mulighederne for besparelser i fjernvarmesektoren blandt andet gennem privatisering, som er lavet til finansministeriet, kaldte Kim Schuldt-Larsen for et «regneark med matadorpenge»

På generalforsamlingen, der blev ledet af advokat Jens-Ole Andersen, blev Kim Schuldt-Larsen genvalgt som formand og Søren Rasmussen og Stig Folkmar Andersen genvalgtes til bestyrelsen.

Kommentarer

kommentarer