Nyhetsartikkel

26 oktober 2016

Läget på elmarknaden – vecka 42

Torrt väder och fortsatt stigande elpriser.

Systempriset fortsatte att stiga med en ökning på 9 procent från föregående vecka och var i genomsnitt 34,8 EUR/MWh under veckan. Spotpriset för SE1, SE2 och SE3 sjönk däremot något och veckomedlet låg på 37,2 EUR/MWh. Spotpriset för SE4 har däremot ökat jämfört med föregående vecka till 38,6 EUR/MWh.

Terminspriserna för el för november, nästkommande kvartal och år fortsatte uppåt och steg under veckan med 7 procent. EPAD-priserna för kvartal 1 2017 för de svenska elområdena fortsatte också att stiga, med över 100 procent för SE1 och SE2.

Nederbörden har under veckan varit fortsatt under det normala för årstiden. Den faktiska nederbörden blev 203 GWh, jämfört med normalen på 581 GWh. Magasinsnivån har sjunkit från föregående vecka och i de svenska magasinen ligger nivån på 66 procent för veckan, vilket är nästan 20 procentenheter under medianen.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft ökade med nästan 18 procent från föregående vecka. Forsmark 3 och Ringhals 2 är i revision men resterande reaktorer går nu på full effekt.

Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen (Ei). Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden.

Kommentarer

kommentarer