Nyhetsartikkel

26 oktober 2016

Danmark tredje størst på havvind

Mer enn en tiendedel av verdens havvindmøller står i danske farvann. Det plasserer Danmark i den absolutte superliga for havvind.

Samtidig har danske virksomheder opbygget en styrkeposition inden for havvind. Ny rapport forudsiger voldsom vækst i efterspørgslen, og det tegner fremtiden for industrien.

I dag fremlægger den globale vindindustri-organisation, GWEC, rapporten Global Wind Energy Outlook 2016. Rapporten, der udkommer hvert andet år, gør status over vindudbygningen verden over og beskriver forventningerne til fremtiden. Her fremhæves Danmark for at være det land i verden, der producerer tredje mest strøm fra havvindmøller, efter giganterne Storbritannien og Tyskland.

– I Danmark har vi meget tidligt udviklet et helt særligt miljø for udvikling, produktion, opstilling og drift af havvindmøller. Langs hele værdikæden er det danske virksomheder, der er med om buddet – også når der skal opføres havvind i Tyskland, Holland eller Storbritannien, fortæller Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi.

DONG Energy stod i første halvår af 2016 bag mere end hver fjerde havvindmølle, der blev koblet til elnettet i Europa. Og globalt set er danske spillere også med, når nye markeder for havvind åbner sig.

– Hidtil har havvindmøller været en europæisk foreteelse centreret omkring Nordsøen. Men nu er også USA, Kina og andre begyndt at se til havet, når de skal stille vindmøller op. Og her har danske producenter en helt særlig ekspertise, som kan blive rigtigt meget værd, siger Anders Stouge.

Og fremtiden tegner lyst. Selv i det konservative New Policies-scenarie i rapporten, som antager, at alene de allerede trufne politiske beslutninger føres ud i livet, forventes en tredobling af den globale vindkapacitet frem mod 2030. De mere optimistiske scenarier forudsiger endnu større vækstrater, efterhånden som stordriftsfordele og udvikling driver prisen på havvind endnu længere ned.

Rapporten forventer, at vindkraft vil udgøre mellem 11 og 20 procent af verdens samlede elproduktion i 2030 afhængigt af politiske beslutninger.

Kommentarer

kommentarer