Nyhetsartikkel

25 oktober 2016

Sterkere enn ventet fra Norsk Hydro

Aluminiumsprodusenten leverer sterkere tall enn ventet i tredje kvartal, blant annet hjulpet av en sterkere krone.

Sterkere enn ventet fra Norsk Hydro – Norsk Hydro – Børs og Finans – E24

Norsk Hydros resultat etter skatt var på 1,12 milliarder kroner i tredje kvartal, mot et negativt resultat på 1,35 milliarder kroner året før, blant annet hjulpet av valutaeffekter fra en sterkere krone.

Selskapet fikk en valutagevinst på 358 millioner kroner, hovedsakelig fordi kronen styrket seg mot euroen, noe som påvirket Hydros gjeld i euro og verdier knyttet til kraftkontrakter.

Omsetningen var på 20,17 milliarder kroner i kvartalet.

– God etterspørsel
Dette var bedre enn ventet av markedet. Resultat etter skatt var ventet på 1,03 milliarder kroner og omsetningen var ventet på 19,9 milliarder, ifølge konsensus fra SME Direkt for TDN.

– Det er fortsatt god vekst i etterspørselen etter aluminium, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Underliggende driftsresultat var på 1,48 milliarder kroner, ned 33 prosent fra ett år tidligere, men bedre enn forventningene om 1,38 milliarder kroner.

Selskapet sier at resultatet også ble positivt påvirket av en forsikringsutbetaling på 50 millioner kroner etter en strømstans i Årdal i januar.

Etterspørselen stiger
Norsk Hydro forventer at den globale etterspørselen etter aluminium skal vokse med fire til fem prosent i år, og forventer at etterspørselen skal ligge i det øvre sjiktet av dette estimatet for året som helhet.

Det underliggende resultatet i selskapets viktigste virksomhet, primærmetall, falt 16 prosent fra i fjor, ettersom høyere priser og lavere kostnader ble motvirket av lavere volumer, lavere prispåslag, høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

Selskapet har solgt videre omtrent halvparten av den forventede produksjonen sin i fjerde kvartal til en pris på rundt 1600 dollar per tonn, som er omtrent på linje med prisen selskapet fikk for produksjonen i tredje kvartal. Produksjonen fra anlegget Qatalum i Qatar er holdt utenom.

Svakere priser

Hydros underliggende driftsresultat i de første ni månedene av 2016 er på 4,6 milliarder kroner, som er over 40 prosent svakere enn i samme periode i fjor.

Dette skyldes lavere metallpriser, som delvis blir motvirket av lavere råvarekostnader og positive valutaeffekter, sier selskapet.

Hydro har tatt grep for å øke konkurranseevnen, og sier det er i rute for å oppnå de planlagte kostnadskuttene på 2,9 milliarder kroner i 2019.

Kommentarer

kommentarer