Nyhetsartikkel

20 oktober 2016

LO-forbund advarer mot at private får bygge kraftkabler

Hvis flertallet på stortinget går inn for å tillate at private kraftselskaper får bygge kraftkabler til utlandet, kan det føre til at vi må betale mer for nettleie og strøm, ifølge en uttalelse fra Fagforbundet, Industri Energi og Pensjonistforbundet.

Forbundene advarer på det sterkeste mot å endre energiloven. Saken ble behandlet i Stortinget onsdag.

I fellesskap har de fått laget en film som forklarer konsekvensene av flere og private.

Se filmen her.

Verdier vil flytte ut av landet, mens kraftkostnader og nettleie økes for husholdninger hos enslige, pensjonister og småbarnsfamilier med svært ulik betalingsevne. De aller fleste kommuner får i årene som kommer redusert statlig finansiering til helse, omsorg, utdanning og samferdsel, samtidig som kraftkostnader for å drifte disse vitale tjenestene vil dobles, heter det i uttalelsen.

Foredling av kraft gir stor sysselsetting i distriktene og eksportinntekter til Norge, men få i industrien tåler økte kraftkostnader, skriver forbundene videre.

De ber stortinget og regjeringen holde fast ved vedtaket om statlig eierskap av kraftnettet, og mener det må være et krav at konsekvensene av økte kraftpriser utredes før det vedtas endringer i energiloven.

Kraftkrevende industri er ikke begeistret
Kraftkrevende industri i Norge er imidlertid lite begeistret for tanken på utenlandskabler som kan fjerne et konkurransefortrinn, nemlig lavere strømpriser, skriver dn.no. Ifølge et notat fra Rune Krutå, tillitsvalgt ved Alcoa Mosjøen, kan store deler av profitten ryke.

«Øker strømprisen med 1 øre vil Alcoa bare i Mosjøen måtte betale 29 millioner kroner mer i året. Øker strømprisen med 10 øre vil det utgjøre 290 millioner i økt strømregning. 290 millioner er mye penger for et selskap som hadde 319 millioner i overskudd i 2015», skriver Krutå i et notat.

Finnes ikke gode argumenter
– Jeg mener det ikke finnes noen vettuge argumenter for en slik liberalisering av energiloven, sier nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen til dn.no.

For det første mener LO at overføringskapasitet til utlandet er en del av sentralnettet og slik sett en del av det naturlige monopolet som nettopp er det Statnett er satt opp til å operere. Delprivatisering kan få store konsekvenser, mener fagbevegelsen.

– Det kan åpne for en massiv overføring av verdier fra fellesskapet til private eiere, sier Gabrielsen.

Kommentarer

kommentarer