Nyhetsartikkel

19 oktober 2016

Ny transformatorstasjon er nøkkelen til fornybar energi på Gran Canaria

På tirsdag var det offisiell åpning av en ny transformatorstasjon i Santa Águeda, som ligger i Barranco de Arguineguin sør på Gran Canaria.

Stasjonen er avgjørende for kraftselskapet Red Electrica de Espanas realiseringen av et kombinert vind- og vannkraftverk som etter planen skal stå ferdig i 2022, skriver Canaria-Journalen.

Kraftverket skal føre vann i rør og gjennom turbiner fra Chiradammen til Soriadammen i en lukket krets der vannet pumpes opp igjen (dette kalles pumpekraftverk) til Chira-dammen med hjelp av vindkraft.

Vindkraften skal også stå for mye av den daglige kraftforsyningen ut på nettet, og vannkraften supplerer eller tar over vår det er lite vind.

Starten på fornybar-æraen
Det vil forsyne Gran Canaria med rundt en firedel av det totale kraftbehovet, og er sentralt i overgangen til fornybar energi og mindre avhengighet av olje.

Planen er at 60 prosent av kraftbehovet på Gran Canaria skal dekkes av fornybar energi innen 2020. I dag er bare ti prosent av kraftforsyningen fra fornybar energi, og resten kommer for det meste fra dieselkraftverk

Milepæl for energisystemet
Gran Canarias president, Antonio Morales, kaller åpningen av transformatorstasjonen for en historisk milepæl.

Ikke bare fordi det er en nøkkelkomponent i Chira-Soria-krafterket, men også fordi det er viktig i utbyggingen av et nytt kraftsystem basert på fornybar energi som kan forsyne butikker, hoteller, forretninger og boliger med strøm.

Stasjonen skal også gi mer pålitelig strømforsyning til sør- og vestsiden av Gran Canaria, som står for 30 prosent av det totale kraftforbruket på øya, i og med at den er mer driftssikker, ifølge Red Electrica de Espana.

54 millioner euro
Den har kostet 54 millioner euro å bygge, 23,5 millioner for selve stasjonen og 30.5 million for å knyte den til to 220 og 66 kilovolts kraftlinjer som går til kraftsentraler i Jinámar og Barranco de Tirajana.

Det fremtidige Chira-Soria-kraftverket har et budsjett på 330 millioner euro. Red Electrica de Espana investerer 991 millioner euro i perioden 2015-2020 for å styrke kraftnettet på Gran Canaria.

Kanariøyenes president, Fernando Clavijo, den spanske regjeringens representant på Kanariøyene, ordføreren i Mogan og presidenten i Red Electrica de Espana var blant flere prominente gjester som deltok i åpningen av transformatorstasjonen.

På Tenerife er det også fremmet ideer fra politisk hold om å bygge et vind- og vannkraftverk lik dert som skal bygges på Gran Canaria.

Kommentarer

kommentarer