Nyhetsartikkel

18 oktober 2016

Lilleholt: Overskud på 2,9 milliarder CO2-kvoter

Den danske regering ønsker en yderligere reduktion af CO2-kvoter end, hvad EU-Kommissionen lægger op til frem mod 2021.

Men det er svært at finde opbakning blandt de øvrige EU-lande til «for alvor at reducere antallet af kvoter», siger ministeren.

EU-Kommissionen har foreslået at øge den årlige reduktion af kvoter i EU’s CO2-kvotesystem ETS fra 1,74 procent til 2,2 procent i 2021.

Den danske regering arbejder for yderligere indskrænkninger af kvoter ved annullering af kvoter eller forøgelse af den årlige aftrapningstakt.

– Kvotehandelssystemet er i dag udfordret af et overskud på cirka 2,9 milliarder kvoter, og det virker på nuværende tidspunkt ikke efter hensigten, erklærede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fredag den 14. oktober, hvor der var møde i Europaudvalget.

Danmark kan ikke finde mange allierede blandt de øvrige regeringer i EU til en hård opstramning af kvoteudbuddet og destruktion af kvoter.

– Det er ønsker, som dog kun få lande bakker op om i øjeblikket. Der er ikke bred opbakning i EU til for alvor at reducere antallet af kvoter, oplyste Lars Chr. Lilleholt forventningsdæmpende i europaudvalget, da han fik opbakning til sit forhandlingsmandat inden miljørådsmødet i EU mandag den 17. oktober fra alle partier bortset Enhedslisten.

.

Læs hele nyheden

Kommentarer

kommentarer