Nyhetsartikkel

17 oktober 2016

Nytt bidrag till solel

Privatpersoner med solcellsanläggningar i Sverige som är anslutna till elnätet kan från och med den 15 november få bidrag på upp till 50 000 kronor för lagring av egen elenergi.

− Vi vill öka enskilda kunders möjlighet att lagra sin egenproducerade el och att de därmed ska kunna utnyttja sina elproduktionsanläggningar bättre, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i ett pressmeddelande.

Enligt förordningen kan privatpersoner få bidrag för energilager om 60 procent av godkända kostnader, dock högst 50 000 kronor. Elproduktionsanläggningen, som energilagringssystemet kopplas till, måste vara ansluten till elnätet för att bidrag ska ges.

− Småskaliga nätanslutna energilager för el är ett relativt nytt produktområde, men vi vill gärna bidra till en utveckling av området som kommer att vara viktigt i framtidens smarta och flexibla elnät, säger energiministern.

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019. Förordningen träder i kraft den 15 november.

På samma sätt som för investeringsstödet för solceller kommer Länsstyrelserna att hantera ansökningar om bidrag.

Det nya solbidraget aviserades i budgetpropositionen för 2016. Sammanlagt avsattes 175 miljoner kronor under perioden 2016 – 2019 som nu ska användas både till det nya solelsbidraget och till Energimyndighetens insatser kring kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring.

Kommentarer

kommentarer