Nyhetsartikkel

10 oktober 2016

Fra i dag får 225.000 fjernvarme fra trevirke

Storstilt utskiftning på varmekraftverkerne av kull med trevirke skal redusere den danske CO2-utslippene markant.

En grøn revolution går gennem landets store kraftværker, som erstatter årtiers kulforbrug med biomasse i form af importerede træpiller og flis.

Mandag indvier energiminister Lars Christian Lilleholt det nyeste skud på træstammen: Et af landets største kraftvarmeværker, Studstrupværket ved Aarhus, står klar efter to års ombygning fra kul til trevirke.

Det er en milepæl både for Aarhus Kommune og for Dong Energy, der ejer kraftværket.

At omkring 225.000 aarhusianere nu får grøn fjernvarme fra træ, er helt afgørende for kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030.

– For Dong er Studstrupværket samtidig en vigtig brik i kursskiftet fra kul til bæredygtig biomasse, siger koncerndirektør Thomas Dalsgaard fra Dong Energy.

– Vi får både et grønt elsystem, der supplerer sol og vind, men også et grønt fjernvarmesystem.
Dong har i alt syv kraftvarmeværker. Inden længe er de fem bygget om til biomasse.
Efter Studstrupværket følger Avedøreværkets blok 1 i København inden nytår og ombygning af Skærbækværket ved Fredericia til flis i starten af 2017.

Men også andre selskaber er i gang.
Ifølge Dansk Energi investerer energiselskaberne i disse år mere end seks milliarder kroner i de store danske byers omstilling fra kul og naturgas til biomasse.

– I en stille revolution er vi ved at smide kul endegyldigt på porten. Skiftet til biomasse giver et kæmpefald i de danske CO2-udledninger, siger administrerende direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi.

– Under opbygningen af et helt nyt energisystem baseret på sol og vind er der brug for biomassen til at fylde hullerne ud, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Energiminister Lars Christian Lilleholt glæder sig over omstillingen.

– Når de store byer sender kullene på pension, er det med til at sikre målet om, at Danmark i 2050 skal være helt uafhængig af fossile brændsler, siger han.

– Skal vi have både en grøn energiforsyning og en fortsat høj forsyningssikkerhed, så kan vi ikke kun bero på sol og vind. Så er der også brug for biomasse, siger han

Kommentarer

kommentarer