Nyhetsartikkel

07 oktober 2016

Regjeringen svikter energisparingen

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil ikke sette i gang den store dugnaden for energisparing, og heller ikke øke utfasing av oljefyr, konstaterer Naturvernforbundet.

– Vi etterlyser penger til den store energidugnaden, som gjør at vi kan få varme og komfortable hus og realisere målet om 10 TWh spart innen 2030, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet, til Byggmesteren.as.

– Den frigjorte energien kan redusere klimagassutslippene og spare verdifull natur for utbygging, mener han.

Johnson viser til at Stortinget i behandling av energimeldingen vedtok at vi innen 2030 skal spare 10 TWh i eksisterende bygg fra dagens nivå. Regjeringen har dessuten lovt et skattefradrag for enøk, men det er ikke innfridd.

Elavgiften må økes
– For å gjøre det lønnsomt å energieffektivisere, bør elavgiften økes. Økningen som er foreslått på 0,32 øre til 16,32 øre pr kWh vil ikke gi noen som helst reduksjon i energiforbruket, sier Johnson. Avgiften bør økes til 29 øre pr kWh og så må mer penger gå tilbake i støtte til alle de som faktisk vil gjennomfører energitiltak i boligen.

Øke CO₂ avgiften kraftig
Stortinget har vedtatt å fase ut fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke CO₂-avgiften for mineralolje med 20 øre.

– Men det trengs mer enn dobbelt så høy avgift, 2,76 kroner/liter for å øke utskiftingstakten slik at alle oljefyrer er faset ut til 2020, poengterer han.

 

Kommentarer

kommentarer