Nyhetsartikkel

04 oktober 2016

Medhold hos Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har fattet tre ferske vedtak som treffer kjernen i konflikten med KS Bedrift, mener EL & IT Forbundet.

EL og IT Forbundet streiker mot KS Bedrift for å beholde den hviletiden beredskapsvaktene har i dag. Det vil si avspaseringsfaktor 1/5, mens KS vil ligge på lovens minstestandard som er 1/7.

Kragerø Energi Holding AS, Midt-Telemark Energi AS og Notodden Energi AS har allerede innført minstestandarden som kompensasjon for sine beredskapsvakter, noe som førte til at EL og IT Forbundet brakte sakene inn for Arbeidstilsynet. Vedtakene ble derfra ble at beregningsbrøken for de aktuelle vaktberedskapen fastsettes til 1/5. Det er i tråd med det EL og IT Forbundet har krevd i tarifforhandlingene.

– Dette er tre ulike selskap, både i geografi, terreng og klima hvor Arbeidstilsynet har gjort identiske vedtak. Den fornuftige løsningen er at hovedregelen i tariffavtalen bør være én time avspasering for hver femte time på vakt. Ikke hver syvende, sier forhandlingsleder i EL og IT Forbundet, Bjørn Fornes.

To av vedtakene er allerede anket.

Kommentarer

kommentarer