Nyhetsartikkel

03 oktober 2016

Fallende priser på det europeiske kraftmarkedet

Tendensen til fallende elpriser på flere europeiske engrosmarkeder fortsatte i 2015.

De fallende priser skyldes flere faktorer, men især økt produksjon fra fornybar (vedvarende) energi.

Der er dog undtagelser fra det generelle prisbillede, og det er Belgien og Spanien.
Det skriver ACER/CEER i den årlige markedsovervågningsrapport om udviklingen på det europæiske elmarked.
Rapporten viser, at der er en stigende hyppighed af perioder, hvor priserne er nul eller negative på flere nationale markeder. Og færre og færre perioder hvor priserne er høje. De lave engrospriser påvirker det økonomiske fundament i konventionel elproduktion, skriver ACER/CEER.

Trods enkelte nationale undtagelser så er der overordnet en noget større elproduktionskapacitet på det europæiske elmarked, end der er brug for.
ACER og CEER er samarbejdsorganisationer for EUs energiregulatorer.

Læs rapporten

Kommentarer

kommentarer